top of page
My project (3).jpg

CCCC 三十七屆差傳年會

the 37th CCCC Missions Conference

MC 2024 Poster.PNG

3 月 1-3 日

講員
盧潔香牧師宣教士

主題
『讓聖靈重新燃點我們宣教的情懷』

MC 2024 Poster.PNG

Mar 1st
Rev Peter Cheung 

Mar 3rd
Rev Celab Choi

 

CCCC 讚美操
歡迎大家免費參與。
逢星期六早上 10時 - 11時半
男子組讚美操
(與大溫哥華讚美操團隊合辦)

歡迎各位男仕免費參與,
藉着運動可以強身健體。
逢週六上午 11:30am - 12:30pm

實用差傳

bottom of page